Izdelava prototipov in 3D tisk Chemets

Poslanstvo: Svetujemo, izobražujemo  in pomagamo posameznikom in podjetjem, da  fizično realizirajo svojo idejo, jo opredmetijo,  in jo 8x hitreje  lansirajo na trg.
Smo prototipni center, ki skupaj s stranko iščemo rešitve za njene izzive glede na potrebe, zahteve in želje.
Obvladujemo 3D tehnologije, zato beseda “NEMOGOČE” za nas ne obstaja.
Vizija: Postati prepoznaven,  tehnološko in strokovno napreden prototipni center, kjer se stranka počuti varno, da bo zanesljivo dobila najboljšo rešitev za njene potrebe.
Stranki svetujemo, jo  vodimo,  nudimo pomoč z izdelavo v katerikoli fazi razvoja od 3d izrisa do izdelave izdelka, male serije.
Smernice poslovanja podjetja: Za doseganje naših strateških ciljev smo vzpostavili naslednje ključne smernice delovanja:
– spoznati in prepoznati strankine izzive (želje, zahteve, potrebe)
– osredotočiti se na zadovoljstvo kupcev in potrebe trga,
– usmerjenost v iskanje najboljše rešitve za posameznega kupca z združevanjem vseh razpoložljivih resoursov,
– partnerstvo s ključnimi dobavitelji in vključevanje vseh zainteresiranih strani v poslovno in strokovno rast,
– stalno učenje, spremljanje novosti in osredotočenost  v uporabne in tržno zanimive storitve,
– brezhibno izvajanje naših storitev s ciljno osredotočenostjo na kakovost storitve v dogovorjenem roku,
– odličnost v poprodajnih storitvah,
– delovanje po principih ISO 9001:2015: voditeljstvo, odločanje na podlagi dejstev, projektni pristop in nenehno izboljševanje.
– delovanje podjetja v smeri ekološke odgovornosti in nenehno izobraževanje delovanje podjetja v smeri ekološke odgovornosti in nenehno izobraževanje

Kako poteka naše delo?

 • Naročnikova ideja

  Naročnik izrazi želje in ideje kakšen izdelek hoče imeti.

 • Oblikovalski osnutki

  Oblikovanje osnutkov, pri tem upoštevamo naročnikove želje.

 • CAD konstruiranje

  3D digitalizacija izdelka, ki smo ga skicirali/zasnovali

 • Izdelava prototipa

  Ko je potrjen virtualni izdelek se lotimo izdelave prototipov.

 • Maloserijska proizvodnja

  Po potrditvi vseh ustreznih površin, tehničnih zahtev, materialov in  barv začnemo s proizvodnjo.