Silikonski kalupi in ulitki

Osnovni princip vakuumskega litja je litje dvokomponentnih materialov v silikonska orodja-kalupe. Ker se ves postopek izvaja v vakuumski komori, govorimo o vakuumskem litju.

Postopek izdelave temelji na pramodelu (angl. Masterpart), na podlagi katerega se izdela silikonski kalup. Vanj se gravitacijsko ulije izbran, ki ga izberemo na osnovi zahtevanih ali želenih tehničnih lastnosti. Poenostavljeno rečeno, gre za dejansko kopiranje nekega objekta. Bolj ko je pramodel natančen in gladkih površin, boljši je prototip oz. ulitek.

Zakaj izbrati  tehologijo vakuumskega ulivanja? 

Prototipi in ‘nulte’ serije izdelkov izdelanih z vakuumskim ulivanjem so namenjene vsem, ki se soočajo s potrebami po visokokakovostnih prototipih. Gre za izdelke, ki se z svojim izgledom in tehničnimi lastnostmi zelo približajo končnim serijskim izdelkom. Širok nabor materialov omogoča izdelavo funkcionalnih, dejansko uporabnih izdelkov, od samostojnega kosa, simulacij 2K brizganih izdelkov do zahtevnih sestavov.

Takšni  prototipi so uporabni v namene mehanskih testiranj, testiranju trga, marketinških predstavitev, promocij izdelka, prodaje končnih izdelkov pred izdelavo serijskih orodij za brizganje itn.

Kdaj se odločimo za vakuumsko ulivanje

  • Manjše serije (od 10 do 200 kosov).
  • Ko rabimo najboljši približek brizganega kosa.
  • Testiranje različnih materialov

3 koraki do ulitka 

  • Izdelava pramodela.
  • Izdelava silikonskega kalupa.
  • Izdelava ulitka.

Priporočamo uporabo tehnologij, ki omogočajo izdelavo prototipov  finih površin. Najprimernejši sta prototipni tehnologiji SLA in PolyJet. Pramodeli izdelani po omenjenih postopkih so predvsem mersko zelo natančni (plasti do 0,0016mm) in niso porozni. Prav tako pri njihovi uporabi ne prihaja do raznih kemijskih reakcij s silikonom.

Zahtevano površino dosegamo z brušenjem, poliranjem ali peskanjem. Vse zahteve glede izgleda ulitka in merskih dimenzij je potrebno definirati že pri pramodelu.

Če je izdelek sestavljen iz večih delov, je za vsak del posebaj potrebno narediti pramodel.  Poleg printov lahko uporabimo tudi kovinske pramodele.

Oglejte si kakšni ulitki so že nastali v Chemetsu. 

ulitki