V podjetju CHEMETS, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. smo specializirani za izdelavo prototipov in maloserijskih izdelkov s 3D tehnologijami, od 3D tiskanja do ulivanja.
Stranki svetujemo, jo vodimo skozi faze razvoja od 3D izrisa do izdelave funkcionalnega izdelka, s fizično izdelavo izdelka se vključimo v fazi kjer nas potrebuje.
V zadnjem letu smo se številčno okrepili in investirali v nabavo sodobnega stroja za barvno 3D tiskanje funkcionalnih plastičnih prototipov in izdelkov. Primeren je tudi za maloserijsko proizvodnjo.
Zaradi želje po povečanju učinkovitosti dela in s tem naše konkurenčnosti, smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja urejeno poslovanje podjetja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

 • V okviru aktivnosti povezanih s pridobitvijo standarda ISO 9001:2015 planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:
 • pregled in prilagoditev poslovnih procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 s podporo izbranega zunanjega svetovalca – podjetje Antech d.o.o. ,
 • dokumentiranje procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
 • izvedbo notranje presoje,
 • izvedbo zunanje presoje s strani certifikacijskega organa – SIQ,
 • pridobitev certifikata ISO 9001:2015

Termin izvajanja projekta: 01.04.2019 do 31.12.2019

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.328 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

V podjetju CHEMETS, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. se ukvarjamo z razvojem in izdelavo prototipov in maloserijskih izdelkov iz različnih materialov, predvsem plastike in kovine, z najsodobnejšimi 3D tehnologijami. V zadnjem letu smo investirali v nabavo sodobnega stroja za 3D tiskanje, ki omogoča poleg osnovne bele barve izdelavo večbarvnih 3D printov. Zaradi nevarnosti prevelike odvisnosti od domačega trga smatramo, da potrebujemo za povečevanje obsega prodaje in razvoja podjetja večji delež prodaje v tujini. S tem namenom smo pridobili sredstva za izvedbo tržne raziskave tujega tržišča Nemčije s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:

VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

V okviru aktivnosti povezanih z izvedbo aktivnosti »Tržna raziskava možnosti podjetja CHEMETS d.o.o. kot dobavitelj v verigi avtomobilske industrije – tržišče Nemčije« planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:

 • izvedbo usposabljanja zaposlenih – izobraževanja na temo specifičnih zahtev tujega tržišča avtomobilske industrije;
 • organizacijo delavnice oziroma svetovanja z analizo naših izdelkov in storitev, katere danes ponujamo obstoječim kupcem;
 • izdelavo SWOT analize prednosti in slabosti naše družbe;
 • organizacijo delavnice za določitev ustreznih zahtev naših izdelkov s katerimi bo omogočen učinkoviti nastop na tržišču in ozek izbor segmenta, kjer bomo v nadaljevanju pričeli s tržnimi aktivnostmi;
 • organizacijo delavnic za tržno prodajno področje:
  • obravnavo tržnih poti,
  • izbor ciljnih kupcev – enega ali dveh več na začetku,
  • izdelavo predstavitve družbe za obiske pri tujih kupcih,
  • izdelavo tržne analize – zaključkov svetovanja.

Vse aktivnosti bo za nas izvajalo podjetje Antech d.o.o.

Termin izvajanja projekta: 01.05.2019 do 31.09.2019.

Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva – odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.000 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si