Fused Filament Fabrication (FFF)

Materijal: Termoplastični materiali (PLA, ABS, NYLON …)

Namena: Preporučuje se za izradu prototipa zbog jednostavnog štampača i jeftinijih materijala različitih filamenta, koji će vaše plastične proizvode učiniti još  atraktivnijim.