SLA – stereolitografija

Materijal: Približno ABS ili »stone-like«, koji je temperaturno odporan do 220 °C

Namena: Tehnologija je pogodna za izradu prototipova glatkih površina i većih dimenzija, kao i za komade kod kojih su potrebna testiranja na višim temperaturama.