VOXELJET – pesak

Materijal: Livarski (kvarcni ili korundni) pesak, ili različitih granulacija. Kao vezivo se upotrebljava furanska smola, ili vodeno staklo, koje je ekološki prihvatljivije.

Upotrebljivost voxeljet peska:

Livarstvo: Za izradu konstrukcijski složenih kalupa i jezgara za livenje obojenih metala, sivog, nodularnog i čeličnog liva na osnovu CAD podataka. Peščeni modeli se mogu upotrebiti, takođe, kao kalupi za izradu proizvoda od kompozitnih materialov (npr. staklena vlakna, poliestar, grafit, kevler), ili za  alat za vakuumiranje termoplastov.

Arhitektura i umetnost: Uz dodatnu obradu (gitovanje, brušenje, bojenje) površine odštampanog predmeta, možemo postići višu izdržljivost i željeni izgled površine materijala. Mogućnosti korišćenja su pre svega u enterijeru i eksterijeru, kao i u kiparstvu i arhitekturi. U umetnosti, 3D print se koristi, na primer, za izradu kulisa, replika, plaketa, skulptura, dekorativnih elemenata.

Građevinarstvo: Mogućnost  izrade vrlo komplikovanih oblika koje je teško ili nemoguće napraviti klasičnim postupcima. Štampani delovi su dodatno impregnirani, pogodni za izradu kalupa za livenje betona ili kao samostalni dekorativni elementi, na primer, potporni stubovi komplikovanih oblika, reljefne fasade, krovovi.