IZRADA METALNIH ODLIVAKA »NA KLJUČ«

Ukoliko se srećete sa slični teškoćama, smo mi pravi partner za Vas!

Tražite efikasnog i pozdanog dobavljača metalnih odlivaka »na ključ«?

Imate 2D crtež i potreban Vam je 3D model odlivka?

Imate livnicu ali nemate svog tehnologa?

Izrađujete manje serije odlivaka ili prototipove?

Potrebna je promena oblika odlivka, ili se javlja potreba po »redesign«-u  zbog revizije proizvoda, njegove optimizacije ili zahteva kupca za smanjenjem mase?

Klasični postupci izrade kalupa i jezgara Vas ograničavaju pri izradi komplikovanih ili velikih odlivaka?

Imate kupca koji želi sukcesivnu dostavu i ne želi da »veže« novac u zalihe proizvoda?

Imate teškoće sa skladišćenjem modela i jezgrenika?


GDE I KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

U zavisnosti od Vaših potreba, zahteva ili želja za određenom vrstom odlivka, nezavisno od vrste legure, možemo da Vam predložimo način izrade u zavisnosti od željenog roka dostave, željene količine i raspona cene.

Možete nas angažovati u bilo kojoj fazi, od konstrukcije do realizacije odlivka. Ukoliko želite, organizujemo naknadnu obradu i površinsku zaštitu odlivaka.

Pomažemo Vam pri tehničkoj pripremi 3D modela odlivka na osnovi tehničkog crteža ili 3D modela odlivka obrađenog na konačnu meru.

Stručno i efikasno predlažemo, odnosno dodajemo elemente livarske tehnologije (ulivni sistem, hranitelje, hladilice, način odzračivanja…) na 3D model. Na osnovu Vaših potreba i želja smo na raspolaganju Vašoj službi livačke tehnologije.

Obzirom da poznajemo sve vrste tehnologije sa područja livarstva, nam zakošenja na modelima i složenim jezgrenicima ne predstavljaju nikakvu teškoću. Ograničenje nam ne predstavlja niti veličina odlivka jer možemo da izradimo kalupe i jezgra  (u celini ili po delovima) maksimalnih dimenzija 4mx2mx1m.


ZAŠTO SE MOŽETE OSLONITI NA NAS?

Na području livarstva imamo više od 30 godina iskustva tokom kojih smo ostvarili uspešnu saradnju sa preduzećima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Austriji, Nemčkoj…Posedujemo, sa znanjem i iskustvom vrhunsko osposobljen kadar koji poznaje tržište livačke industrije. Široko znanje i poznavanje različitih postupaka izrade odlivaka, materijala kao i livnica koje se bave livenjem legura aluminijuma, sivog i nodularnog liva, čelika, omogućava nam da usluge izvršavamo stručno, efikasno i po korektnim cenama.

Od 2008. godine smo zastupnik nemačkog preduzeća »VOXELJET AG« za područje jugoistične Evrope, vodećeg na području izrade industrijskih printera i usluga izrade jezgra, kalupa i voštanih modela tehnologijom 3D printa.


SARAĐUJUĆI SA NAMA ĆETE:

-značajno smanjiti vreme izrade željenog proizvoda,

-optimizirati troškove u fazi pripreme, kao i izrade odlivka,

-minimizirati troškove proizvodnje ukoliko se odlučite za izradu prototipa, ili probnih odlivaka pred serijskom proizvodnjom, koristeći prednosti izrade kalupa i jezgara tehnikom 3D printa,

-preneti sav teret i brigu koji su vezani za proces izrade odlivka na nas i posvetiti se dobijanju novih poslova.

-u zavisnosti od složenosti odlivka i obima posla se kao odličnom pokazala kombinacija klasično izrađenih modela sa 3D printanim jezgrima.

-ukoliko se bavite preciznim livenjem, Vam preporučujemo izradu voštanih modela po postupku 3D printa, u slučajevima kada želite da proverite tehnološki postupak i otimizujete troškove pre nego što počnete izradu alata za brizganje voska i prelazak na serijsku proizvodnju.