ODLIVCI

Odlivak je funkcionalni prototip koji je, prema tehničkim karakteristikama materijala i njegovom izgledu, skoro ili potpuno identičan sa finalnim proizvodom.

Plastični i gumeni odlivci se izrađuju pomoću procesa vakuumskog livenja, pri čemu je osnova za livenje pramodel (npr. 3D print, postojeći model, metalni komad …) na osnovu kojih se pravi silikonski kalup.

Metalne odlivke ulivamo u 3D printane kalupe od livarskog peska (gravitaciono livenje) ili na osnovu voštanih modela (precizni liv).

PREDNOSTI

  • Dimenziono precizni proizvodi urađeni sa svakim detaljem
  • Veliki izbor materijala i boja
  • Izbor izgleda površine (sjaj ili mat)
  • Velika vremenska i finansijska ušteda i brz odgovor na promene na tržištu
  • Nisu potrebni skupi alati za brizganje ili livenje
  • 1 komad ili manje serije
  • Proizvodi složenog oblika, jer zakošenja nisu prepreka
Područja upotrebljivosti: preduzeća koja se bave razvojem, umetnost, zanatske radionice, start-upi.

NOVO!

V Chemetsu vam takode nudimo izradu metalnih odlivaka “na ključ”. Pročitajte više o toj tehnologiji i koje namene se upotrebljava.