Prispevki

3D modeliranje in topologija v inženirski praksi

3D modeliranje in uporaba numeričnih simulacij v začetnih fazah razvoja izdelkov je v industriji zadnja desetletja postala ustaljena praksa. V želji po še večji konkurenčnosti izdelkov, so začeli skupaj z numeričnimi analizami uporabljati tudi optimizacijske metode. Uporabljata se predvsem optimizacija velikosti in optimizacija oblike, v zadnjem času pa se je začela uveljavljati tudi optimizacija topologije. Slednja je zelo napredovala v zadnjem desetletju skupaj z razvojem dodajalnih proizvodnih tehnologij (t.i. 3D tiskanje). Če temu dodamo še dejstvo, da je sodobna optimizacija topologije tudi vse bolj sposobna dobaviti oblike, ki so primerne za klasično proizvodnjo (na pr., litje, kovanje, varjenje), postaja jasno, da se je ali se bo prej ali slej optimizacija topologije zelo vrinila v zgodnje faze projektiranja nosilnih konstrukcijskih delov.

Preberi več…

Kako si pri študiju arhitekture pomagati s 3D tiskom

3D makete se uporabljajo za podporo vizualnim predstavitvam, s katerimi arhitekt ali bodoči investitor lažje in hitreje predstavi svoj idejni projekt potencialni stranki. V Chemetsu pri takšnih projektih običajno uporabljamo tehnologijo voxeljet plastika, ki omogoča potrebno natančnost in jo je možno izdelati v enem kosu ali po delih (npr. model objekta po etažah z vsemi […]

Si želiš nositi kose iz serije Game of Thrones?

Odgovorov, zakaj je serija tako uspešna je mnogo. Nas predvsem navdušuje vrhunska izdelava rekvizitov, ki pa zagotovo tudi mastno stanejo. Zato je tudi pri takšnih dejavnostih uporaba 3D tehnologij izredno smiselna.  Za vse ljubitelje omenjene serije, smo poiskali nekaj rekvizitov oz. reprezentativnih predmetov, ki bi si jih želel imeti vsak fan! S pomočjo 3D tiska […]