Prispevki

3D modeliranje in topologija v inženirski praksi

3D modeliranje in uporaba numeričnih simulacij v začetnih fazah razvoja izdelkov je v industriji zadnja desetletja postala ustaljena praksa. V želji po še večji konkurenčnosti izdelkov, so začeli skupaj z numeričnimi analizami uporabljati tudi optimizacijske metode. Uporabljata se predvsem optimizacija velikosti in optimizacija oblike, v zadnjem času pa se je začela uveljavljati tudi optimizacija topologije. Slednja je zelo napredovala v zadnjem desetletju skupaj z razvojem dodajalnih proizvodnih tehnologij (t.i. 3D tiskanje). Če temu dodamo še dejstvo, da je sodobna optimizacija topologije tudi vse bolj sposobna dobaviti oblike, ki so primerne za klasično proizvodnjo (na pr., litje, kovanje, varjenje), postaja jasno, da se je ali se bo prej ali slej optimizacija topologije zelo vrinila v zgodnje faze projektiranja nosilnih konstrukcijskih delov.

Preberi več…

3D print in 3D tiskanje – dve imeni za isto tehnologijo

3D tisk ali 3D print je postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov iz katere koli oblike digitalnega modela. V aditivnem postopku se pri 3D tisku nanašajo zaporedni sloji materiala v različnih oblikah.

3D tiskalniki za tisk uporabljajo različne vrste materialov – od plastike, papirja, poliuretanskih materialov, kovine, voska, peska, mavčnega prahu in drugih.

3D printanje oziroma 3D tiskanje je tehnologija, ki omogoča najhitrejšo pot do fizičnega modela ali prototipa. Je natančna in hitra tehnologija, ki omogoča inovatorjem, razvijalcem, konstruktorjem, orodjarjem in drugim, ki želijo opredmetiti svojo idejo hitro implementirati na trg.

Ima  tudi številne druge prednosti:

  • hiter čas izdelave in nizki stroški pri razvijanju določene ideje
  • odpravljanje napak pri zgodnjih fazah razvoja izdelka
  • preverjanje merske ustreznosti, oblike, funkcionalnosti in ergonomije
  • optimizacija izdelka pred izdelavo orodja

Preberi več…