Katera tehnologija je najprimernejša za izdelavo izdelka?

Postopek izdelave izdelka je odvisen od velikosti, tehničnih lastnosti (material, površina, barva…), števila kosov. Pri izdelavi prototipa/modela/prvega kosa moramo vedno izhajati iz namena,  kakšnemu namenu bo služil prototip (ali je oblikovno , mersko, konstrukcijsko ustrezen,  za testiranje izdelka, materiala, testiranje trga…)? Iz te osnove izberemo najprimernejšo tehnologijo ali kombinacijo le teh. Nobena tehnologija ni najboljša. Vse so dobre, vsaka služi svojemu namenu.