Koja tehnologija je optimalna za izradu proizvoda?

Proces izrade proizvoda zavisi od dimenzija proizvoda, tehničkih karakteristika (materijal, površina, boja …), potrebne količine. Pri izradi prototipa / modela / prvog komada, uvek moramo polaziti od  svrhe za koju se koristi prototip (da li je po obliku, merama, konstruktivno odgovarajući za testiranje proizvoda, materijala, tržišta …)? Na osnovu ovoga biramo najprikladniju tehnologiju ili kombinaciju ovih. Nijedna tehnologija nije najbolja. Sve su dobre i svaka služi svojoj svrsi.