Koji podaci su nam potrebni da bismo spremili ponudu?

Za pripremu ponude naših usluga nam je potrebna dateka:

-u obliku .stp ili .stl fajla -za proizvode od plastike, livčke forme i jezgra,

-u obliku .dwg, .dxf fajla za metalne proizvode koje je potrebno izrezati, mašinski obraditi ili kriviti;

-potrebna količina, želena površina, boja, kao i kratak opis u kom cilju Vam je potreban prototip/model/proizvod kako bi smo izabrali tehnologiju ili kombinaciju tehnologija koja će dati najbolji rezultat pri izradi proizvoda.